Home

  

 1. เรียนทุกรพ.สต สสจ.อจ.ขอให้แจ้งรายงานการรณรงค์คัดกรองผู้ป่วยโรคซึมเศร้า( ในช่วงสัปดาห์รณรงค์คัดกรองผู้ป่วยซึมเศร้า24-28มี.ค2557)รายละเอียดกรุณาส่งรายงานที่email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือนำส่งที่เนตรนภา ภายในวันที่25เม.ย2557
 2. สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลดีเด่นเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี2557รายละเอียด
 3. เรียน ผอ.รพ.สต.ปลาค้าวเฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายงบชดเชยบริการและการใช้โปรแกรมITEMSจำนวน2คนรายละเอียดกรุณาแจ้งชื่อผู้เข้าอบรมที่ID.line:net144
 4. ด่วน แจ้งรพ.สต.กรอกข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศของหน่วยงานตัวอย่างการกรอก ข้อมูลในแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศกระทรวงสาธารณสุขในส่วนของ รพ.สต..Download (ตัวอย่าง) เมื่อบันทึกข้อมูลแล้วให้ส่งข้อมูล http://ict.moph.go.th/project/survey/read.php ภายในวันที่25เมษายน 2557 เพื่อเป็นข้อมูลในเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรเงินงบประมาณ งวดที่ ๒/๒๕๕๗ ตามที่ ผช.ปิยะแจ้งในที่ประชุม ผอ.รพ.สต.เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557
 5. แจ้ง ผอ.รพ.สต. ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค ร่วมรับนิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.ละ 1 คน วันที่ 22 เม.ย. เวลา 13.30 น. และให้นำสำเนาแผนงาน/ โครงการ ใน รพ.สต/ อปท
 6. เรียนผอ.รพ.สต.น้ำปลีก,ปลาค้าวเฉลิมพระเกียรติขอเชิญผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับผู้ให้บริการนวดไทยเขต10รายละเอียด
 7. เรียนผอ.รพ.สต.ทุกแห่งขอเชิญจนท.ร่วมเตรียมสรุปแฟ้มข้อมูลSRRTอำเภอเมืองฯเพื่อรองรับการประเมินรายละเอียด
 8. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและการสอบความรู้ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพประจำปีงบประมาณ2557รายละเอียด
 9. สสอ.เมืองฯ ส่งรายละเอียดโอนเงินต่างๆ ***หมายเหตุ- โอนวันนี้ 11 เมษายน 2557 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 089-7192799 ผช.ดุษฎี) รายละเอียด
 10. เรียนทุกรพ.สต.ขอความร่วมมือส่งตัวอย่างพืชผัก/ผลไม้/ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูป/น้ำมันทอดซ้ำและเกลือเสริมไอโอดีนเข้ารับการตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหารในวันที่18เม.ย2557ณ.สสจ.อจรายละเอียด
 11. เรียนทุกรพ.สต.ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลงานบริการแพทย์แผนไทยวันที่24เม.ย2557 รายละเอียดขอให้นำโน๊ตบุ๊คที่สำรองข้อมูลและrestoreมาด้วย
 12. ด่วนที่สุดเรียนผอ.รพ.สตทุกแห่งขอเชิญจนท.เข้าร่วมเตรียมแฟ้มข้อมูลเพื่อรับการประเมินSRRTในวันที่10เม.ย2557เวลา13.30น.รายละเอียด
 13. แจ้ง รายชื่อ เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

 28 พฤษภาคม 2556 รพ.สต.ดอนเมยร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอยื้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการอย่างมาก

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

     

กิจกรรมหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทยในสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 26 เมษายน 2556 ณ โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

   

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองฯทำพิธีปิดการอบรมโครงการสร้างคนดีศรีอำนาจเจริญ รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดเทพมงคล เมื่อวันที่ 1 พ.ค.2556       

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      

คปสอ.เมืองอำนาจเจริญจัด ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอและการขับเคลื่อนตำบล ภายใต้โครงการหมู่บ้านจัดการสุขภาพ โดยท่านอาจารย์วิรัตน์ พุ่มจันทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ให้    เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ 56ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ รพ.อำนาจเจริญ

     

สสอ.เมืองอำนาจเจริญ รับนิเทศงานด้านระบบข้อมูลสาธารณสุข โดย ท่านทวีศิลป์ อังคุระษี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ประธานและคณะผู้นิเทศ จาก สนง.สสจ.อำนาจเจริญ เมื่อ 5 เมษายน 2556

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
April 2014
S M T W T F S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
เข้าระบบรายงานออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์
Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม