Home

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    แบบฟอร์มคำนวณวงเงินเลื่อน พกส.

 

 1. รายชื่อห้องพัก  และ กำหนดการประชุม

 2. ขอเชิญจนท. ตามคำสั่งชุดติดตาม ประชุมทีมติดตาทมช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ปี 2557 วันที่ 30  ตุลาคม 2557  เวลา 15.0น.  คำสั่ง "ชุดติดตามผู้ผ่านการบำบัด ปี 57" หนังสือเชิญ

 3. รายชื่อห้องพักและกลุ่มประชุมโขงเจียม

 4. สรุปผลการประชุม 24 ต.ค.57 (Case manager/พยาบาลตัวแทนโซน/ฝ่ายNCD สสอ./เวชกรรมสังคม)

 5. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ส่งแผนการเบิก/ ใช้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ปีงบ 2558 ส่ง สสอ.เมือง ภายใน 27 ต.ค. 58 แนวทางและแบบฟอร์ม
 6. รายชื่อประชุมทำแผนโขงเจียม29-30ตค57
 7. ผลการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ 10 สาขา ประจำปี 2558 ไฟล์แนบรายละเอียด
 8. ด่วนที่สุด...ประกาศรับสมัครสาขาป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชน และ สาขาการบริการใน ศสมช.ด่วน ภายในวันนี้ 20 ตุลาคม 2557 (ยังว่าง ไม่มีคู่แข่ง)  สอบถามเพิ่มเติม 0876461088 ตุ้ยครับ 
 9. ขอเชิญผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "การเยี่ยมสำรวจ PCA" ในวันที่ 27 - 28 ต.ค.57 ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สนง.สสจ.อจ.1.นายดลรวี 2.นายแจ่มจันทร์ พุ่มโพธิ์ 3.นายเฉลิม 4.นส.เจนนี่ 5.นายชัยณรงค์ 6.น.ส.จุฬาพร ขอบคุณครับ
 10. หนังสือเชิญติดตามกองทุนฯ22ตค57  แนบ1 แนบ2
 11. หลักเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ประจำปี 2558 ไฟล์แนบหลักเกณฑ์
 12. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณในการประกวด อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ ไฟล์แนบรายละเอียด
 13. แจ้งทุกโซนส่งรายชื่อตัวแทนเพื่อเป็นคณะกรรมการคัดเลือก อสม.ดีเด่นระดับอำเภอ และส่งรายชื่อ อสม.ดีเด่นในแต่ละสาขาที่จะเป็นตัวแทนโซนเข้ารับการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ที่คุณสิทธิ์ศักดิ์ หรื่อแจ้งมาที่ สสอ.เมืองอำนาจเจริญภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้นหากเลยกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ ซึ่งกำหนดการจัดคัดเลือกในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ รายละเอียดจะส่งให้ทางเวบต่อไปครับ
 14. แจ้งการประชุมโปรแกรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โปรแกรม e-GP ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต.และ จนท.พัสดุ โดยนำคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นของตัวเองมาด้วยนะครับ 
 15. แจ้งให้ทุก รพสต.อัพเดตโปรแกรม PCU_money ให้เป็นเวอร์ชั่น 6.1 สามารถดาวน์โหลด โปรแกรมพร้อมคู่มือการนำเข้าข้อมูลจากเวอร์ชั่นเดิมสู่เวอร์ชั่น 6.1 ได้ที่เมนูด้านล่างเวบ และให้ทุก รพ.สต.ส่งรายงานการเงิน 401/404/407/รายงานสรุปการจ่าย จำนวน 1 ชุดโดยปริ้นออกจากโปรแกรม PCU_money ส่งที่คุณสุวรรณีรวบรวม ก่อนวันที่ 5 ของทุกเดือน เริ่มเดือนตุลาคมนี้ครับ เพื่อเป็นการติดตามและประเมินการจัดทำโปรแกรม
 16. แจ้งแบบdtC1.1 คลิกไฟล์แบบdtC1.1
 17. แจ้งแนวทางการบันทึกข้อมูลการรณรงค์ฉีดวัคซีนdtในโปรแกรมHosXp การคีย์ข้อมูลวัคซีนdt
 18. รายละเอียดโอนเงินพตส.กันยายน 57และรายละเอียดเงินเดือนเต็มขั้น (โอนวันที่ 8 ตุลาคม 2557) รายละเอียด
 19. แบบฟอร์มแจ้งการเฝ้าระวังอาการหลังได้รับวัคซีนdt(AEFI)แบบรายงาน AEFIสำหรับรพ.สต
 20. ด่วน!แจ้งทุกรพ.สต.สำรวจกลุ่มเป้าหมายประชากรอายุ20-50ปีในพื้นที่(ตามแบบdtC1)และให้แต่ละแห่งส่งสรุปผลการสำรวจเพื่อเบิกวัคซีนdt(คอตีบ-บาดทะยัก)เข็มและsyringeที่คลังยาและพัสดุกลาง.รพ.อจ.ภายในวันที่30ก.ย-3ต.ค57แนวทางรณรงค์dT.,แบบdTC1
 21. แจ้งอบรมโปรแกรมการเงิน รพ.สต. ในวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ เป้าหมายผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผอ.รพ.สต. และ ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการเงิน รพ.สต. ทุกแห่ง โดยให้ผู้เข้าอบรมนำคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊คพร้อมสายไฟอุปกรณ์ต่อพ่วงที่จำเป็นของตัวเองมาด้วย 
 22. แจ้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  นำเงินส่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด (เพิ่มเติม) ดังนี้วีระวัฒน์ โพธิ์ขาว 1,000 , พรทิพย์ จันดีสาร 2,000 , อ้อมใจ เนื่องเผือก 1,000 , ภราดัย ศรีวะวงศ์ 2,000
 23. เรียน ผอ.รพ.สต.และผู้รับผิดชอบฯ ขอแจ้งรายละเอียดการจัดทำ นวัตกรรมสุขภาพตามโครงการฯ57 รายละเอียดตามๆไฟล์แนบครับ คลิกส์ไฟล์แนบ
 24. เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่งและผู้รับผิดชอบ ICD10 ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานข้อมูลและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนสถานบริการละ 2 ท่าน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การให้รหัสโรค (ICD-10-TM) สัญจร" ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.57 ณ ห้องประชุม สนง.สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ***ในการนี้ขอให้นำข้อมูลหน่วยบริการมาด้วย เพื่อตรวจสอบ พร้อมโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ต่อพ่วง สายไฟ มาด้วย ขอบคุณมากครับ
 25. แบบฟอร์มลงทะเบียนโครงการส่งเสริมและพัฒนานวตกรรมสุขภาพชุมชน ส่งเอกสารกลับภายใน 3 ต.ค.57 คลิ๊กส์แบบฟอร์ม
 26. ขอข้อมูลสถานะเงินบำรุง ณ 18 ก.ย.57 ดังนี้ 1.เงินบำรุงคงเหลือทั้งหมด 2.เงินกองทุนฯตำบล 3.งบค่าเสื่อม คลิ๊กส์ไฟล์
 27. ขอความร่วมคณะทำงาน จัดทำเอกสารสรุปผลงานประจำปี บุญนำ ชัยณรงค์ เฉลิม แจ่มจันทร์(พุ่มโพธิ์) กาณ์นิดา พยอม เสาวลักษณ์ หยาดรุ้ง ณ  สนง.สสอเมืองอำนาจเจริญ เวลา 08.30 น.

 28. ด่วนที่สุด.ขอเชิญผู้รับผิดชอบงานวัคซีนเช้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการรณรงค์ให้วัคซีนdtแก่ประชากรกลุ่มอายุ20-50ปีในพื้นที่ภาคคะวันออกเฉียงเหนือ.ณ.ห้องคณาพันธ์.สสจ.อจ.ในวันที่18กันยายน2557เวลา08.30น
 29. ด่วนที่สุด เรียน ผอ.รพ.สต.ทุกแห่ง สสอ.เมืองอำนาจเจริญ ขอส่งหนังสือเชิญประชุมศูนย์เด็กเล็ก ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้  www.cupamnat.com/files/20140915_0918132.jpg  #กลุ่มงาน สร. สสอ.เมืองอำนาจเจริญ
 30. ด่วน...สสอ.เมืองฯ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการสาธารณสุขดีเด่น เพื่อรับรางวัลชัยนาทนเรนทร ประจำปี 2557 รายละเอียดเกณฑ์การคัดเลือกประสานได้ที่งานพัฒน์ฯ สสอ.เมืองฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

 

 28 พฤษภาคม 2556 รพ.สต.ดอนเมยร่วมออกหน่วยบริการสาธารณสุข ตามโครงการอำเภอยื้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองปลิง ตำบลดอนเมย ได้รับความสนใจจากประชาชนมารับบริการอย่างมาก

นายสมศักดิ์  แสนหิรัณย์ นายอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ตรวจความพร้อมทีมจัดระเบียบสังคม เพื่อป้องปรามการกระทำผิดกฏหมาย โดยออกตรวจสถานบันเทิง ร้านอาหารคาราโอเกะ สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวหาสารเสพติด เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 21.00 น.เป็นต้นไป  

9 พ.ค. 2556 เวลา 09.00 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เปิดโครงการศูนย์ข้าวชุมชน/โครงการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ

9 พ.ค.2556 เวลา 13.30 น.คณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด ปี2556 ที่บ้านหินโงม หมู่ 14 ต.สร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ

สสอ.เมืองอำนาจเจริญร่วมกับ รพ.สต.นาโพธิ์ ออกหน่วยเคลื่อนที่ ตามโครงการอำเภอเมืองอำนาจเจริญ..ยี้มเคลื่อนที่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ที่ บ้านนาวัง ม.3 ให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และได้รับความสนใจจาก ท่านสุพร  ชาลี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองอำนาจเจริญ ในการบริการดังกล่าวเป็นอย่างดี

           

         

นิเทศติดตามการดำเนินการตามแผนงานที่ 2 การลดปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  วันที 10 เมษายน2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ณ ห้องประชุม สสอ.เมือง  อำนาจเจริญ

      วันที่ 21 ก.พ.2556 อำเภอเมืองอำนาจเจริญร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริจาคโลหิตเป็นอย่างดี

   

 สำนักงานสาธารณสุข อ..เมืองอำนาจเจริญซักซ้อมและทบทวนการใช้ถังดับ เพลิง 

 รพ.สต.ที่มีภาพข่าวกิจกรรมสาธารณสุขที่จะประชาสัมพันธ์ ส่งมาที่ http://www.facebook.com/cupamnat.amnat   

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
November 2014
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
เข้าระบบรายงานออนไลน์หมายเลขโทรศัพท์
Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm