Home

   

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลข้าราชการ       

 การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พกส.    แบบฟอร์มคำนวณวงเงินเลื่อน พกส.

เอกสาร ประกอบการบรรยาย อาจารย์ ดร.อารี  บุตรสอน   11 ก.พ. 58  work1  work2  Protocal_Example_DM  Protocal_Example_Lepto  design&tool_aree  How to write Introduction  R2R research_Aumna  Title & Objective_aree

      เอกสารประกอบ บรรยาย  อาจารย์ ดร.กิตติ  เหลาสุภาพ  11 ก.พ. 58  Example

 1. 21/08/2558 งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน (คร.) สสอ.เมือง (นายทินกร ปราณี)  ร่างหนังสือฯ (นอภ.) >>> ดาวส์โหลด    สำเนาหนังสือเชิญประชุมกำนัน ,ผญบ.และประธานชุมชน เรื่องพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแจ้งเหตุฉุกเฉินชุมชน (ผู้ว่าฯ) > >>> ดาวส์โหลด
 2. 19/08/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง  แบบฟอร์มแผนยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปี 2559 > > >>>  ดาวส์โหลด 
 3. 19/08/2558 งาน คบส.สสอ.เมือง แบบประเมินโรงเรียน อย.น้อย ด้วยตนเอง >>  ดาวส์โหลด  <<หนังสือจาก สสจ.อจ. ถึง ผอ.โรงเรียน ทุกแห่ง
 4. แจ้งแผนสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบ3#สุ่มHI58แก้ไข
 5. แจ้งแนวทางการให้วัคซีนนักเรียนชั้นป.1และป.6และให้ทุกแห่งสำรวจรายชื่อเด็กนักเรียนเพื่อเข้ารับวัคซีนปี2558#แนวทางวัคซีน นร#แบบฟอร์มรายงาน(กรุณาส่งเนตรนภาภายในวันที่5ส.ค.58โดยส่งตามแบบ-รง.vacนร.1.2)
 6. รายชื่อผลงานที่ได้รับ คัดเลือกนำเสนอ เวทีวิชาการ จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 23-24 กรกฎาคม 58  การนำเสนอ
 7. แบบรายงานสอบสวนโรคไข้เลือดออกเบื้องต้นและแบบรายงานรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ำยุงลาย(Big_cleaning_day)กรุณาส่งที่เนตรนภาภายในวันที่13ก.ค.58แบบรายงาน
 8. สรุปผลสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่2##รายละเอียด
 9. แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสปี2558รายละเอียด
 10. แจ้งทุกรพ.สต.สำรวจวัสดุอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกจากงบประมาณปี2558(กรุณาส่งเนตรนภาภายในวันจันทร์ที่13ก.ค.58)แบบสำรวจ
 11. แบบประเมินมาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ขอความร่วมมือ ให้ รพ.สต.ร่วมกับ ศพด.ได้ประเมินตนเองพร้อมส่งผลเป็นเอกสาร ภายใน วันที่  24 กค.  แบบประเมิน
 12. แจ้ง รพ.สต. ทุกแห่ง ดำเนินการรวบรวมเอกสาร เบิกค่าบำบัดผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ไตรมาส 3  ระหว่าง 1 เมษายน ถึง 30 มิถุนายน 2558 ส่ง สสอ.เมือง ภายใน 17 ก.ค. 58 
 13. แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรครายละเอียด

 14. แนวทางการดำเนินงานคัดกรอง/ผ่าตัดต้อกระจกที่เป็นสาเหตุตาบอด(Flowส่งต่อ,ฟอร์มส่งต่อ,แบบสรุปBlinding.cataract)รายละเอียด

 15. แจ้งทุกแห่ง "รณรงค์วันตรวจเอชไอวี"VCT..Day"ในเดือนกรกฎาคม2558พร้อมรายงานกิจกรรมมาที่ฝ่ายควบคุมโรค.สสอ.เมืองฯ(เนตรนภา)ภายใน27กค58รายละเอียด

 16. แจ้งรพ.สต.ที่มีแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ส่งแกนนำเข้ารับการอบรมเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขแรงงานต่างด้าว(อสต)รายละเอียด

 17. เอกสารคัดกรองผู้สูงอายุ  เอกสาร

 18. วาระประชุมประจำเดือน กค.งานส่งเสริมสุขภาพ  วาระประชุม

 19. ผลสุ่มHI.CUPเมืองฯรอบที่1# รายละเอียด

 20. รายละแบบสอบถาม KAP และพรบ.ยาสูบ ครับ www.cupamnat.com/files/10136250658 8.pdf

อ่านเพิ่มเติม...

 


 

 

        ดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ เมอร์ส A4 คลิกที่นี่

 

 
           
 

         

     

        

 
สาธารณสุขอำเภอเมืองอำนาจฯ
ป้ายโฆษณา
นายอาคม กินาวงศ์ สสอ.เมืองฯ
บุคลากรใน สสอ.เมืองอำนาจฯ

ปฏิทินกิจกรรมประจำเดือน
August 2015
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
เข้าระบบรายงานออนไลน์Gallery ภาพกิจกรรม
ราคาน้ำมันวันนี้
สสอ.เมืองอำนาจฯ on Facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชม

 
dich vu seo hcm v cc sản phẩm khc của cong ty chng ti l dich vu seo tphcm hay cong ty seo hcm v dich vu seo tphcm dich vu seo hcm